Privacy Statement (GDPR)

  1. Introduction

Here you will find the general privacy statement that applies when Unibuss Ekspress AS processes personal information about people outside the company (customers / external / third parties). Unibuss Ekspress AS respects your privacy and will process personal data in accordance with the Personal Data Act. Personal information is information that can be directly or indirectly linked to individuals.

  1. Responsible for processing

Each company in the Unibuss Group is responsible for the processing of their respective processing of personal data.

  1. How and why we collect and use personal information

Unibuss Ekspress AS sells bus tickets, communicates with its customers, drives buses, and maintains bus fleets and facilities. In order to be able to do this, it is necessary to process personal data

3.1. Statistikk, webanalyse og bruk av informasjonskapsler (cookies)

Som en del av arbeidet med å skape et brukervennlig nettsted, samler Unibuss Ekspress AS opplysninger om bruk av nettsidene. Formålet er å utarbeide statistikk for å forbedre nettsidene og det redaksjonelle innholdet.

Vi bruker verktøyet Google Analytics. Google Analytics bruker cookies (informasjonskapsler), som gir informasjon om den enkelte brukers bevegelser på nett. Cookies er små tekstfiler som lagres på din datamaskin. Disse informasjonskapslene brukes til å generere statistikk og til å støtte deg som bruker, eksempelvis kan de bidra til at sider vises raskere. Statistikken vi genererer gir oss eksempelvis svar på hvor mange som besøker nettsiden vår, hvor lenge besøket varer og hvilke nettlesere som benyttes.

Unibuss Ekspress AS bruker Google Analytics sin sporingskode, som anonymiserer din IP-adresse før informasjonen lagres. Vi kan derfor ikke knytte informasjon om din bruk av nettstedet til deg som enkeltperson, og du kan ikke identifiseres.

Dersom din nettleser er innstilt til å akseptere vår bruk av cookies regnes det som samtykke i at det lagres cookies i nettleseren din. De fleste moderne nettlesere aksepterer cookies automatisk, men du kan selv velge å endre innstillingene slik at de ikke blir akseptert. Du kan også slette eksisterende cookies. Vi gjør oppmerksom på at du kan oppleve redusert funksjonalitet dersom du velger å ikke akseptere cookies.

3.2. Rekruttering

For å kunne behandle søknader fra en som søker jobb hos oss, må vi behandle personopplysninger om søker og referanser. Dette kan omfatte navn, kontaktopplysninger, informasjon om vedkommendes CV og annen informasjon i søknaden.

Vi gjennomfører bakgrunnssjekk av aktuelle kandidater. Formålet er å kontrollere kandidatens identitet, utdanning, ansettelseshistorikk, attester og annet som er relevant for stillingen. Slik behandling kan omfatte personopplysninger om personens navn, alder, referanser, økonomiske historikk, i tillegg til informasjon som er offentlig tilgjengelig. Her bruker vi ekstern leverandør, slik det fremgår av stillingsannonsene på Unibuss.no.

3.3. Sikkerhet

Unibuss Ekspress AS har forskjellige sikkerhetstiltak som medfører behandling av personopplysninger, for eksempel kameraovervåking på anleggene. Dette er nødvendig for sikker drift av transporttjenestene. Sikkerhetstiltak kan også sikre mot ulovlig eller uautorisert adgang til områder, anlegg, utstyr, og bygninger ved bruk av vakthold, kameraovervåkning, logging, etc samt adgangskontroll for besøkende og ansatte. Hvilke personopplysninger vi samler inn og bruker, avhenger av de aktuelle sikkerhetstiltakene og kan omfatte videoopptak, navn, telefonnummer, dato og klokkeslett du besøker våre lokaler.

3.4. Forretningsformål

Vi behandler personopplysninger for å støtte og administrere kunde-, leverandør- og partnerrelasjoner i forbindelse med bussleie og bussreiser, konkurranser ved anskaffelse, inngåelse og oppfølging av kontrakter. I slike tilfeller, og ved kontroll av at leverandører følger sine forpliktelser etter kontrakt, lov eller tariffavtale, kan det bli aktuelt å behandle personopplysninger om innleide og innehavere av verv hos leverandører, underleverandører og andre forretningspartnere. Tilsvarende gjelder ved kjøp og salg av virksomhet.

3.5. Rettslige forpliktelser

Unibuss Ekspress AS har forskjellige rettslige forpliktelser som krever behandling av personopplysninger, eksempelvis forpliktelser i forbindelse med skatt og regnskap, pålegg fra offentlige myndigheter og arbeidsrettslige plikter. Disse rettslige forpliktelsene danner grunnlaget for slik behandling av personopplysninger.

Videre kan Unibuss Ekspress AS behandle personopplysninger i forbindelse med rettssaker og andre saker om Unibuss Ekspress AS’ rettslige plikter eller rettigheter, eksempelvis skadesaker.

  1. Hvem vi deler personopplysninger med

Unibuss Ekspress AS deler bare personopplysninger i samsvar med våre personvernprosedyrer og gjeldende personvernlovgivning.

Selskapene i Sporveien-konsernet som Unibuss Ekspress AS er en del av, har en rekke fellesprosesser, hvor informasjon deles der det er nødvendig for å sikre drift og for å gjennomføre felles prosesser. Videre deles informasjon med våre tjenesteleverandører, med offentlige myndigheter i forbindelse med lovpålagt rapportering, samt til private samarbeidspartnere som bank, forsikring, pensjonsordning etc. Ut over dette vil Unibuss Ekspress AS kun utlevere opplysninger når Unibuss Ekspress AS har lovbestemt plikt til det.

  1. Hvem vi deler personopplysninger med

Unibuss Ekspress AS deler bare personopplysninger i samsvar med våre personvernprosedyrer og gjeldende personvernlovgivning.

Selskapene i Sporveien-konsernet som Unibuss Ekspress AS er en del av, har en rekke fellesprosesser, hvor informasjon deles der det er nødvendig for å sikre drift og for å gjennomføre felles prosesser. Videre deles informasjon med våre tjenesteleverandører, med offentlige myndigheter i forbindelse med lovpålagt rapportering, samt til private samarbeidspartnere som bank, forsikring, pensjonsordning etc. Ut over dette vil Unibuss Ekspress AS kun utlevere opplysninger når Unibuss Ekspress AS har lovbestemt plikt til det.

  1. Informasjonssikkerhet

Unibuss Ekspress AS etterstreber sikker og forsvarlig behandling av personopplysninger. Dette medfører at personopplysningene skal vernes mot uautorisert eller ulovlig behandling, og mot utilsiktet tap, ødeleggelse eller skade. Tilgang til dine personopplysninger er begrenset til personell som har et tjenstlig behov, og tekniske tiltak som kryptering benyttes for å sikre opplysningene mot avlytting.

  1. Dine Rettigheter

Du har rett til å bli informert om hvilke eventuelle personopplysninger Unibuss Ekspress AS behandler om deg og du kan be om en kopi av disse. Du kan også be om at eventuelle unødige personopplysninger blir slettet, og du kan be om korrigering av eventuelle feilaktige personopplysninger.

Hvis du vil ha mer informasjon enn det som gis i denne erklæringen, for eksempel om hvordan informasjonen din brukes, hvordan vi holder informasjonen din trygg, og din rett til innsyn i informasjon vi har om deg, kan du ta kontakt på lavprisekspressen@unibuss.no

osl@unibuss.no torp@unibuss.no vaernes@unibuss.no.

  1. Klage

Hvis du er misfornøyd med hvordan personopplysninger om deg behandles, kan du klage til Unibuss Ekspress AS på lavprisekspressen@unibuss.no

osl@unibuss.no torp@unibuss.no vaernes@unibuss.no.

Du kan også klage til Datatilsynet. Vi oppfordrer deg å klage direkte til Unibuss Ekspress AS før du kontakter Datatilsynet.

  1. Endringer i denne personvernerklæringen

Vi vurderer og oppdaterer løpende vår personvernerklæring. Personvernerklæringen ble sist oppdatert 19.12.2018. Nye og gjeldene versjoner vil bli gjort tilgjengelig på nettstedet.