See our “Schedules” for airport bus departures to and from the Greater Oslo area.

  • Torp-ekspressen has a seat guarantee only when purchasing online. Tickets can be purchased on the bus at available capacity. Our cheapest tickets are also sold on our website.
  • The Torp Ekspressen departs no earlier than 45 minutes after the actual flight arrival at Torp.
  • The Torp Ekspressen is adapted to the actual stated flight arrivals on Torp and the timetables are adapted accordingly.
  • Tickets booked on our website are valid on all departures the day the ticket is booked.

Zobacz nasze rozkłady jazdy autobusów lotniskowych do iz aglomeracji Oslo.

  • Gwarancja miejsca jest udzielana tylko z góry.
  • Bilety są sprzedawane w autobusach w zależności od dostępności. Ekspres Torp odjeżdża ok. godz. 45 minut po faktycznym przylocie do Torp.
  • Ekspres Torp jest dostosowany do rzeczywistych przylotów na Torp podanych w naszym rozkładzie lotów, a rozkłady lotów są odpowiednio dostosowywane.
  • Bilety zamówione na naszej stronie są ważne na wszystkie odjazdy w dniu, na który został zamówiony bilet.